Polityka prywatności.

Sklep internetowy mobilmania.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu, szanując prawo do prywatności Użytkowników Sklepu przedstawia swoje stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o Użytkownikach.

Baza sklepu

Baza Sklepu zawiera dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie.

W bazie Sklepu przechowywane są również dane na temat Użytkowników korzystających ze Sklepu służące do realizacji składanych przez nich zamówień.Wszystkie dane podawane są dobrowolnie.

Powierzane dane osobowe nie są udostępniane ani odsprzedawane i nigdy nie będą podmiotom trzecim.

Wszystkie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

TMS s.c.

43-300 Bielsko-Biała

ul. Grunwaldzka 29

jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników, obejmujące w swym zakresie imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, traktowane są ze szczególną troską o ich bezpieczeństwo. Przetwarzanie tych danych obejmuje działania niezbędne do realizacji zamówienia a w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika, otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

Każdy Użytkownik który założył konto w serwisie mobilmania.pl może sam uaktualnić swoje dane po zalogowaniu.

Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji jak i usunięcia swoich danych osobowych drogą:

mailową : kontakt@mobilmania.pl

telefoniczną :  604 277 100 | 604 209 500

lub pisemną: TMS s.c., 43-300 Bielsko-Biała ul. Grunwaldzka 29

W wypadku, gdy Użytkownik podejmuje decyzję o dokonaniu płatności PayU jest przekierowany na stronę podmiotu autoryzującego transakcję. W przypadku wybrania dowolnej metody płatności dane niezbędne do dokonania płatności są przekazywane do Centrum Autoryzacji płatności tych serwisów. Sklep nie ma dostępu, ani nie przechowuje danych niezbędnych do logowania w serwisie lub w wybranym banku.

Bezpieczeństwo przesyłanych danych

Sklep posiada certyfikat SSL. Certyfikat SSL jest narzędziem zapewniającym ochronę domeny internetowej, oraz szyfrowanie połączeń co staje się gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Certyfikat SSL to zabezpieczenie polegającym na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

Jak rozpoznać szyfrowane domeny:

Internet Explorer, w prawej części paska stanu jest wyświetlana kłódka. Klikając na nią Użytkownik zobaczy certyfikat autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony.
Firefox i Opera kłódka pokazuje się na pasku nawigacji. Klikając na nią Użytkownik może obejrzeć certyfikat autentyczności danej strony.

Pamiętaj, aby po zakończonej sesji wylogować się ze strony. W tym celu należy kliknąć link "Wyloguj się" widoczny w prawym górnym rogu nawigacji Sklepu. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonywanej operacji.